Aktiviteter, Utbildningar & Upplevelser

Hello Nature

Aktiviteter med vänner

Eld i alla väder

Att göra upp eld är en viktig hörnpelare i överlevnadsträning och kan vara en direkt livsnödvändig kunskap. 

Matlagningskurs - Över öppen eld

Saknar du inspiration till utflykten? En öppen eld kan erbjuda så mycket mer än grillad korv.

överlevnadsutbildning

Vi har lång erfarenhet av överlevnadsutbildning, med särskilt fokus på utbildningar i vinterklimat. Vi jobbar idag med två team som förbereder sig för en lång expedition i Antarktis. Men kanske nöjer du dig med Västerbotten? Oavsett din ambition är du välkommen att höra av dig.

Vår hållbarhetspolicy

På Hello Nature strävar vi efter att bedriva vår verksamhet på ett sätt som främjar hållbarhet och miljömedvetenhet. Vår policy inkluderar åtgärder för att bevara natur och kultur, stödja lokal ekonomisk utveckling och minimera vår miljöpåverkan genom ansvarsfulla inköp och energibesparande åtgärder. Läs vidare för att upptäcka hur vi arbetar för en bättre och mer hållbar framtid.

Certifierad VX-aktör

Västerbotten Experience visar vägen till mer hållbara natur- och kulturupplevelser. Västerbottens regionala turismorganisation Region Västerbotten Turism (RVT) har i uppdrag att verka för en hållbar utveckling inom besöksnäringen i länet. Utifrån det har VX-metoden tagits fram, och den utgår från Global Sustainable Tourism Councils hållbarhetskriterier.