Vår Hållbarhetspolicy
Hela verksamheten har byggs upp utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi som ingår i Västerbotten Experience följer även en sträng hållbarhetspolicy som ska gynna
miljön, klimatet och kulturen. Vi vill bevara och nyttja kultur och natur långsiktigt hållbart. Företaget vill bidra till ett ekonomisk utveckling så att den lokala kulturen och lokalsamhället överlever. Vi vill uppmuntra våra besökare att handla kvalitetsprodukter från lokala
entreprenörer. Produkter som på ett autentisk sätt spegla vår livstil och kultur. Vi är kunskapsförmedlare med lokal förankring i trakten.

Våran Miljöpolicy
Vi kommer att vara ett företag som arbetar för en bättre miljö genom att ständigt utvärdera vad vi gör baserat på dess miljöpåverkan.
Ett tydligt mål för företaget är att vara miljövänligt och klimatsmart.
Vi vill behålla och utnyttja naturen på lång sikt hållbart.
Vi kommer därför att öka vår kunskap och öka medvetenheten om miljöfrågor inom företaget
och göra krav och samarbeta med andra företag, leverantörer och organisationer.
Vi ser miljöåtgärder som investeringar.
Vi kommer att förhindra förorening i luft, jord och vatten på miljöpåverkan av vad vi gör.
Vi kommer ständigt att sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.