Vår Hållbarhetspolicy

Hela verksamheten har byggs upp utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi som ingår i Västerbotten Experience följer även en sträng hållbarhetspolicy som ska gynna miljön, klimatet och kulturen. Vi vill bevara och nyttja kultur och natur långsiktigt hållbart.

Företaget vill bidra till ett ekonomisk utveckling så att den lokala kulturen och lokalsamhället överlever. Vi vill uppmuntra våra besökare att handla kvalitetsprodukter från lokala entreprenörer. Produkter som på ett autentisk sätt spegla vår livstil och kultur. Vi är kunskapsförmedlare med lokal förankring i trakten.

Våran Miljöpolicy

Vi kommer att vara ett företag som arbetar för en bättre miljö genom att ständigt utvärdera vad vi gör baserat på dess miljöpåverkan.

Ett tydligt mål för företaget är att vara miljövänligt och klimatsmart.

Vi kommer därför att öka vår kunskap och öka medvetenheten om miljöfrågor inom företaget och göra krav och samarbeta med andra företag, leverantörer och organisationer.

Vi ser miljöåtgärder som investeringar.

Vi kommer att förhindra förorening i luft, jord och vatten på miljöpåverkan av vad vi gör.

Vi kommer ständigt att sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Energibesparande åtgärde

-Vi lagar mat på öppna eldar, bränslet samlar vi själva från skogen.

-Vi använder naturligt ljus eller hållbara energimetoder (till exempel solpaneler)

Miljöanpassade inköp

Ett etablerat mål är att alltid överväga miljöaspekter när man köper produkter som används i verksamheten, allt från råmaterial, säljprodukter, fordon och bränslen till kopiering av papper och pennor.

Vi undviker allt användande av engångsprodukter i den mån det är möjligt. Om vi trots allt måste använda engångsprodukter (t.ex pga hygien) använder vi papper eller trä, ej plast. Vi kommer fortsätta jobba för att helt sluta med engångsprodukter.

Alla personer som deltar i kurser kommer att få information om vår syn på hållbar praxis och respekt för den naturliga miljön.

Om en kurs kräver specialutrustning ingår den i kursavgiften eller som uthyrningsalternativ, för att ta bort behovet av att köpa produkter som riskerar att användas ett fåtal gånger.