Villkor för köp

Hello Nature säljer upplevelser som en av Hello Nature utvald leverantör genomför. Dessa försäljningsvillkor gäller för alla Hello Nature-upplevelser som erbjuds av Hello Nature AB i Sverige. När du genomför en beställning av en eller flera Hello Nature-upplevelser godtar du dessa villkor. För att genomföra ett köp via www.hellonature.se måste du acceptera ”Allmänna villkor”. Är Du under 18 år, måste målsmans tillstånd inhämtas innan köpet. Ett köp får inte göras i annan persons namn utan dennes medgivande.

Köp
Köp av en Hello Nature-upplevelse (”Upplevelsen”) sker på www.hellonature.se. Hello Nature förmedlar upplevelser åt de företag som levererar upplevelserna. När du gjort en beställning får du kort därefter en orderbekräftelse per e-post med ditt ordernummer. Ordernumret behöver du ha tillgängligt om du vill kontakta oss angående din beställning. Det är ditt ansvar som kund att tillse att den adress och övrig kontaktinformation du uppger till oss är korrekt.

Priser
Hello Nature förbehåller sig rätten att ändra priser och korrigera eventuella fel. Om en sådan ändring skulle komma till din nackdel, får du meddelande om detta och har rätt att häva din beställning.

Leverans
Din bokning bekräftas via e-post och innehåller information om och detaljer kring din beställning.

Betalning
Alla kortbetalningar sker genom Stripe via bokningssystemet Planyo. Alla köp kopplas till Stripes säkra betalserver vilket innebär att kortnummer och övrig betalinformation går direkt till Stripe och inlösande berörd bank. Hello Nature tar aldrig del av denna information vilket ökar säkerheten för dig som kund.

Ångerrätt
Som konsument har du alltid 14 dagars ångerrätt på en vara köpt på distans enligt distansavtalslagen. Det innebär att om du har köpt en Upplevelse eller Produkt via www.hellonature.se så har du rätt att frånträda köpet. För att kunna frånträda ditt köp måste du meddela oss inom 14 dagar från det att du mottagit din Upplevelse eller Produkt och snarast på egen bekostnad meddela oss för avbokning.

Så snart vi har fått er avbokning skickar Hello Nature tillbaka köpesumman till det konto från vilket inbetalning gjordes. Eventuell fraktavgift och fakturaavgift betalas ej tillbaka. Utbetalning sker inom 30 dagar från att returen kommit Hello Nature tillhanda. Ångerrätten gäller endast om eventuella varor hålls i väsentligen oförändrat skick.

Returer skickas till:
Hello Nature AB
Umestan Företagspark, hus 3
903 47 Umeå

Returrätt:
Du måste meddela oss inom 14 dagar efter mottagandet av varan om du vill returnera ditt köp. Skicka ett e-postmeddelande till info@hellonature.se. I meddelandet ska du tydligt informera oss om att du önskar utnyttja din returrätt. Du är endast ansvarig för minskning av varans värde vid annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varans typ, egenskaper och hur den fungerar. Med andra ord kan du prova varan på samma sätt som om du hade provat den i en fysisk butik.

Om varan har provats på något annat sätt än vad beskrivs ovan anser vi att den har använts vilket innebär att du endast får tillbaka en del eller inget av köpesumman om du ångrar dig beroende på produktens kommersiella värde.

För att få hela köpesumman tillbaka du måste därför göra samma sak som du gör i en fysisk butik. Du kan prova varan men inte använda den.

Returer skickas till:
Hello Nature AB
Umestan Företagspark, hus 3
903 47 Umeå

Giltighetstid presentkort
Ett Hello Nature presentkort gäller under 12 månader räknat från det datum som det utfärdas. Giltighetstiden anges på ditt värdebevis och du måste boka din Upplevelse innan giltighetstiden har gått ut, Upplevelsen kan sedan utföras i upp till tre månader efter förfallodatumet. Innan giltighetstiden löpt ut kan du förlänga giltighetstiden på ditt värdebevis med 6 månader vid ett tillfälle. En administrativ avgift tas ut vid förlängning.

Ett Hello Nature presentkort använder du som betalmedel vid köp på www.hellonature.se. Ditt köp måste ske innan giltighetstiden har gått ut.

Leverantörer och orter
För att tillförsäkra att Hello Nature Upplevelser alltid innehar hög kvalitet kan leverantörer tillkomma och bytas ut. Om en leverantör eller ort byts ut erbjuder Hello Nature dig att byta till annan leverantör, ort eller Upplevelse. Om Hello Nature inte kan erbjuda en likvärdig Upplevelse erbjuds kunden ett presentkort eller möjlighet att häva köp mot uppvisande av kvitto eller orderbekräftelse.

Reklamation av genomförd upplevelse
Hello Natures Leverantörer är bundna via avtal att leverera överenskommen upplevelse och uppfylla de krav på kvalitet och genomförande som Hello Nature ställer. Hello Nature ansvar för upplevelsens genomförande utsträcker sig i enlighet med dessa Allmänna villkor. Om du som kund vill reklamera genomförandet av en upplevelse ska reklamationen skickas till info@hellonature.se. Hello Nature rekommenderar också kunden att påtala eventuella missförhållanden redan i samband med genomförandet direkt till den aktuella Leverantören. Eventuella reklamationer kommer utredas av Hello Nature tillsammans med Leverantören och ett svar till den reklamerande kunden sker alltid inom 14 dagar från att reklamationen kommit Hello Nature tillhanda. Vid godkänd reklamation sker utbetalning inklusive eventuella fraktkostnader till kunden inom 30 dagar från att reklamationen godkänts. Vid eventuell tvist följer Hello Nature Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Personuppgifter
Hello Nature behandlar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen. Genom att acceptera villkoren samtycker du till att dina uppgifter registreras i vårt kundregister. Dina personuppgifter används för att kunna hantera din beställning och för att ge dig god service. Samtycker du till att vi sänder dig nyheter och erbjudanden via e-post kommer dina personuppgifter också att användas till det. Dina personuppgifter säljs aldrig vidare eller förmedlas till tredje part. Vill du att vi raderar dina personuppgifter i vårt register kan du alltid meddela oss detta via e-post eller brev.

Immateriella rättigheter
Hello Nature innehar upphovsrätt till all mjukvara, alla databaser och register, logotyper och andra immateriella rättigheter som används i Hello Nature verksamhet. Hello Nature är ensam ägare till Hello Nature-webbplatsens koncept, struktur, layout och utformning. Hello Nature behöver ge sitt uttryckliga godkännande innan detta används i tillämpningar.

Försäkring
Så snart Mottagaren av en upplevelse bokat ett datum hos Leverantören föreligger ett separat avtal mellan Mottagaren och Leverantören. Mottagaren är avseende försäkringsfrågor i första hand hänvisad till Leverantörens försäkringar och villkor. Leverantören ansvarar för försäkringsskydd för de personskador, sakskador eller förmögenhetsskador som kan uppstå för dig som kund i samband med genomförandet av din upplevelse.

Cookies
Om du inte vill acceptera att din dator tar emot och lagrar cookies så kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Vissa delar av www.hellonature.se kan endast användas till fullo om din läsare tillåter cookies. På grund av detta så påverkas din upplevelse av www.hellonature.se av dina säkerhetsinställningar. www.hellonature.se använder sig inte av cookies för att analysera hur du som person läser och klickar runt på www.hellonature.se. Ej heller på något annat sätt för att analysera Internet-beteende på individuell nivå.

Tvist
Om tvist uppkommer hänvisas till allmän domstol, uppstår tvist mellan Hello Nature och näringsidkare avgör Stockholms tingsrätt frågan.

Reservation
Vi reserverar oss för eventuella fel i produktinformation och texter på webb och trycksaker, samt förbehåller oss rätten till prisjusteringar utan föregående avisering.